Rok szkolny 2018/2019 zakończony!
Dyrektor szkoły, Pani Lucyna Hörl, podsumowała całoroczną pracę uczniów i ich zaangażowanie w życie szkoły. Zaakcentowała także ważne, wspólne dokonania Uczniów, Nauczycieli, Pracowników, Rodziców oraz Przyjaciół Szkoły, z których wszyscy jesteśmy dumni.
Wychowawcy klas wręczyli świadectwa i nagrody książkowe swoim wychowankom oraz podziękowali Rodzicom za wspieranie wszelkiej działalności naszej Szkoły.

Wójt Gminy Sośnie - Pan Stanisław Budzik, Rada Rodziców oraz przedstawiciele Społeczności szkolnej podziękowali Pani Dyrektor  za 6-letnią pracę na stanowisku Dyrektora i tym samym duży wkład w rozwój i modernizację naszej placówki.
Słowa piosenki "Idź swoją drogą" były przesłaniem skierowanym do naszych Absolwentów.  Pożegnaliśmy się, życząc im kierowania się w życiu najwyższymi wartościami, które ułatwią odnalezienie tej jednej, właściwej drogi.

"... właśnie w tym tkwi sprawy sedno
Byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną"