Projekt klasy V pt. „Chłopcy – ich przyjaźnie, zabawy i honor” związany był z lekturą „Chłopcy z Placu Broni”. Uczniowie  i tym razem współpracowali w czterech grupach.

Temat grupy I „Taki plac to skarb” zobowiązywał grupę do wyszukania informacji o Placu Broni i określenia w formie schematu obiektów znajdujących się na nim. Uczniowie określając znaczenie placu i wykorzystując informacje zebrane o nim oprowadzili klasę po Placu Broni wykorzystując do tego przygotowaną  makietę.

Projekt klasy IV pt. „Dwa światy szafą oddzielone” realizowany w I półroczu związany był z lekturą „Opowieści z Narni”. Głównym celem projektu były działania zmierzające do popularyzacji czytelnictwa i rozbudzenia zainteresowań czytelniczych uczniów.

W czasie projektu uczniowie współpracowali w czterech zespołach.

Projekt edukacyjny w klasie III pt. ,, Pies który jeździł koleją - podróżnik i przyjaciel człowieka" realizowany był w oparciu o lekturę ,,O psie który jeździł koleją" Romana Pisarskiego w terminie od 18.10.2017r.- 24.11.2017r.  W celu realizacji zadań projektu uczniowie po przeczytaniu  lektury uczestniczyli w lekcji bibliotecznej przeprowadzonej przez Panią Małgorzatę Ilską, na której zapoznani zostali  z biografią autora i metryczką książki. Dalsze zadania realizowali podczas zajęć polonistycznych , muzycznych , plastycznych, przyrodniczych i społecznych ,gdzie wykazali  się dużą wiedzę na temat przeczytanej lektury.