Drukuj
Kategoria: Czytelnictwo
Odsłony: 647

Projekt edukacyjny w klasie III pt. ,, Pies który jeździł koleją - podróżnik i przyjaciel człowieka" realizowany był w oparciu o lekturę ,,O psie który jeździł koleją" Romana Pisarskiego w terminie od 18.10.2017r.- 24.11.2017r.  W celu realizacji zadań projektu uczniowie po przeczytaniu  lektury uczestniczyli w lekcji bibliotecznej przeprowadzonej przez Panią Małgorzatę Ilską, na której zapoznani zostali  z biografią autora i metryczką książki. Dalsze zadania realizowali podczas zajęć polonistycznych , muzycznych , plastycznych, przyrodniczych i społecznych ,gdzie wykazali  się dużą wiedzę na temat przeczytanej lektury.

Ponadto wyrabiali w sobie pozytywne postawy  wobec świata zwierząt - czworonożnych przyjaciół człowieka, nabywali umiejętności zdobywania i selekcjonowania informacji, doskonalili umiejętności wypowiadania się na temat uczuć i wrażeń, kształcili umiejętności pracy w grupie, wyrabiali  nawyk czytania książek wypożyczanych w bibliotece, zdobywali  informacje  o innych krajach  europejskich.                                                                              
  Uczniowie uczestniczyli także w wycieczce na dworzec kolejowy w Granowcu , aby zapoznać się z pracą dyżurnego ruchu.  Kolejne czynności projektu obejmowały samodzielne wykonanie prac w grupach tj.: plakat na temat ,, Lampo podróżnik",  plakat ,,Pies przyjacielem człowieka",  książka ,,Wydarzenia z życia psa". Na podsumowanie poszczególne grupy zaprezentowały  i omówiły na forum szkoły   efekty swojej pracy.  Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem . Wszyscy uczniowie mocno zaangażowali się  w pracę  i zachęcali innych  do czytania lektur.