Drukuj
Kategoria: Czytelnictwo
Odsłony: 513

Projekt klasy V pt. „Chłopcy – ich przyjaźnie, zabawy i honor” związany był z lekturą „Chłopcy z Placu Broni”. Uczniowie  i tym razem współpracowali w czterech grupach.

Temat grupy I „Taki plac to skarb” zobowiązywał grupę do wyszukania informacji o Placu Broni i określenia w formie schematu obiektów znajdujących się na nim. Uczniowie określając znaczenie placu i wykorzystując informacje zebrane o nim oprowadzili klasę po Placu Broni wykorzystując do tego przygotowaną  makietę.

            Tematem grupy drugiej byli bohaterowie „Jeden plac- dwie grupy chłopców”. W ramach tematu uczniowie opracowali lapbooka prezentującego dwie grupy chłopców walczących ze sobą o plac. Określili zachowanie obu drużyn, cechy charakteru przywódców oraz członków. Ponadto przygotowali scenkę dramową, w której odegrali jak Boka, Czonakosz i Nemeczek zastanawiają się, czy mają wybaczyć zdrajcy Gerebowi.

            Grupa III pracowała w obrębie tematu „Ernest Nemeczek- niezwykły szeregowiec” i wyszukała wszystkie informacje dotyczące głównego bohatera powieści. Uczniowie  określili jego cechy charaktery, opisali wygląd oraz wskazali wady i zalety. Zebrane informacje  i wiadomości zaprezentowali w formie planszy. Ponadto przygotowali pieczęć Związku Zbieraczy Kitu oraz broszurę reklamową  zachęcającą młodszych kolegów do sięgnięcia po książkę.

            Grupa IV opracowywała temat „Odważna wyprawa walką o honor”, w ramach którego określili czym jest honor i jak ważny jest on dla każdego z bohaterów. Wyszukali również w powieści fragment opisujący wyprawę Boki, Czonakosza  i Nemeczka do Ogrodu Botanicznego. Zebrane informacje dzieci zaprezentowały koleżankom i kolegom w formie makiety z mapą trasy jaką odbyli chłopcy do siedziby wroga.

            Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów klasy V. Wszyscy uczniowie chętnie zaangażowali się w pracę poszczególnych grup dzieląc się swoimi pomysłami spostrzeżeniami. Metoda projektu okazała się trafionym pomysłem – dzieci chętnie poznały treść lektury.