Lekcja ekologii w terenie

AktualnościProjektyWyjazdy

W ramach grantu zgłoszonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „ Partnerstwo dla Doliny Baryczy” o tytule Oferta Programu Edukacja dla Doliny Baryczy narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i  potencjału obszaru Doliny Baryczy- edycja II, w dniu 23 września 2021r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Milicza dla uczniów klas VII- VIII Zespołu Szkół w Pawłowie.

Trzydziestoosobowa grupa uczniów wzięła udział w warsztatach pt. „Podstawy hydrobiologii”. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy. Pracownicy Centrum przedstawili uczniom prelekcję nt. form ochrony przyrody, w tym parków krajobrazowych, a następnie zapoznali uczestników z fauną słodkowodną prezentując okazy zwierząt bezpośrednio związanych ze środowiskiem wodnym, zwracając uwagę na ich przystosowanie do życia w wodzie i w pobliżu zbiorników słodkowodnych. W drugiej części warsztatów uczniowie udali się na zajęcia w terenie, podczas których mieli niebywałą okazję do bezpośredniej obserwacji ptactwa wodnego zamieszkującego Stawy Milickie- największego w Polsce rezerwatu ornitologicznego: czaple, żurawie, bieliki, mewy i gatunki z rodziny kaczkowatych. Obserwacja dotyczyła także płazów ( żaba wodna, kumak nizinny) oraz mięczaków ( ślimaków i małży), pierścienic ( pijawki) a także owadów i pajączków. Podczas spotkania zwrócono uwagę nie tylko na potrzebę ochrony zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym, ale także na racjonalne korzystanie z zasobów wód słodkich i racjonalną gospodarkę tymi zasobami.

Zobacz także:

Październikowe święto – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Dzień Głośnego Czytania
Menu
Skip to content