OJCZYZNO MA…

Aktualności

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią świętowanie tego wielkiego wydarzenia, na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości. Także i w naszej szkole oraz w oddziałach przedszkolnych – 10 listopada 2021 r.  zapanowała patriotyczna atmosfera. Od samego rana odświętny charakter dnia podkreślały galowe stroje oraz symboliczne biało-czerwone kotyliony. Przygotowane akademie zabrały uczniów w podróż po historii, wzbudziły podziw i zachwyt dla naszych przodków oraz przypomniały dzieje narodu polskiego.

Tego dnia odbyła się również uroczysta Wieczornica Patriotyczna, na którą przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Sośnie – Pan Stanisław Budzik, Sekretarz Gminy – Pani Justyna Maryniak, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Mirosław Ostojak, Przewodniczący Komisji Oświaty – Pan Dominik Grobelny, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pani Arleta Zadka, radni – Pan Paweł Kołeczko, Pan Adam Mielcarek, Pan Stanisław Kałuża oraz sołtysi wsi – Pani Elżbieta Karbowa, Pani Paulina Charecka, Pani Dorota Stawska, Przyjaciel Szkoły – Pan Mirosław Piec oraz przedstawiciele Rady Rodziców – Pani Katarzyna Leśniak, Pani Marlena Pleciak, Pani Joanna Głodek, Pani Anna Walotka.

W blasku świec i dyskretnego oświetlenia sali można było oddać się zadumie, zmobilizować do przemyśleń,  słuchając piosenek o miłości ziemi ojczystej oraz recytacji wierszy niepodległościowych, wspominających czasy trzech rozbiorów Polski, powstania narodowe, I wojnę światową do dnia, w którym nasza Ojczyzna stała się wolnym państwem i znów widniała na mapie świata.

Cała uroczystość ukazała wszystkim, jak niełatwe były dzieje naszej ojczyzny, której winniśmy szacunek i pamięć w myśl słów: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

Zobacz także:

Wycieczka do Antonina
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
Menu
Skip to content