Terminarz dni wolnych od zajęć lekcyjnych

AktualnościKomunikaty

Terminarz dni wolnych od zajęć lekcyjnych na rok szkolny 2020/2021 czyli osiem dni do dyspozycji dyrektora:

1 dzień – 02.11. 2020 r. – Dzień Zaduszny – wyjazdy rodzinne na groby bliskich,

2 dzień – 30.04.2021 r. – piątek przed weekendem majowym – wyjazdy rodzinne,

3, 4, 5 dzień –  25, 26, 27.05.2021 r. – dni egzaminu ósmoklasisty,

6 dzień – 01. 06. 2021 r. – Dzień Dziecka / Dzień Sportu,

7 dzień – 04. 06. 2021 r. – piątek po Święcie Bożego Ciała

– dni wyjazdów rodzinnych i wycieczek dla nauczycieli

8 dzień – brak wyznaczonej daty, dzień rezerwowy na niespodziewane okoliczności np. zjawiska atmosferyczne o charakterze katastrof czy tp. Jeżeli dzień nie zostanie wykorzystany, zostanie przeznaczony na 24.06. 2021 r. – przygotowanie się do zakończenia roku szkolnego (próby uroczystości, przygotowanie sal lekcyjnych do wakacyjnej przerwy.

W ww.  dniach nie odbędą się zajęcia lekcyjne, ale dzieci, które tego potrzebują, będą miały zapewnioną opiekę nauczycieli oraz inne zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Wolne dni są skorelowane z pracą pozostałych szkół w gminie tak, by dopasować kursy autobusów szkolnych.

 

Terminy dni wolnych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Zespołu Szkół w Pawłowie.

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie

(-) Anna Wilczura

Zobacz także:

„Pod biało-czerwoną”
„Top Model” z okazji Dnia Chłopca
Menu
Skip to content