Kadra

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi naszej placówki.

 

Zdrowie

Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje higienistka szkolna - P. Joanna Sodolska. Rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu objęcia swojego dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną.
Informujemy, że organ prowadzący nie nawiązał porozumienia z gabinetem, który świadczyłby opiekę nad uczniami w zakresie leczenia stomatologicznego w naszej szkole.

 

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

 poniedziałek   09:45—11:45   w Pawłowie
 środa  08:45—09:45   w Chojniku
 czwartek  11:35—12:35   w Pawłowie
 

Pedagog

Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów:

 poniedziałek  13:30—14:30  w Pawłowie
 wtorek  11:40—12:40  w Chojniku
 środa  13:30—14:30  w Pawłowie