Plan zajęć

Aktualny plan na rok szkolny 2019/2020.
Data obowiązywania: od 28 października 2019.

Żywienie w szkole, jadłospis XII-2019

Uczniowie mogą w szkole korzystać z odpłatnych posiłków.
Koszt obiadu wynosi 8 zł. Osoby chętne mają obowiązek zgłosić w poniedziałek przed lekcjami, w które dni tygodnia chcą skorzystać z posiłku i zobowiązane są zapłacić z góry za cały tydzień lub ewentualnie cały miesiąc. W przypadku nieobecności ucznia pieniądze zostaną zwrócone, lecz należy o tym fakcie poinformować telefonicznie sekretariat szkoły.

Wymagania edukacyjne

Opis umiejętności ucznia na dwóch etapach edukacyjnych, potrzebnych do uzyskania określonej oceny.

Dowozy i odwozy

Rozkład godzinowy dowozu uczniów i przedszkolaków do szkoły.
Data obowiązywania: od 3 września 2019.