PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM

KORONAWIRUSEM DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO
LUB UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

obowiązująca w  Zespole Szkół w Pawłowie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.