Od poniedziałku, na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, obowiązuje nowy plan zajęć.

OBOWIĄZKI UCZNIA:

1. Zgodnie z planem uczeń codziennie uczestniczy w lekcjach/zajęciach edukacyjnych - najlepiej w godzinach dopołudniowych.

2. Wykonuje polecenia nauczyciela zgodnie z celami i planem lekcji.


PROŚBA DO RODZICA

Zadbaj, by Twoje dziecko:

1. Miało dostęp do Internetu.

2. Systematycznie pracowało i utrwalało wiadomości.

3. Kontroluj w miarę możliwości jakość wykonania zadań.

* Nauczyciele przedmiotów nie ujętych w planie mogą okazjonalnie realizować zajęcia lekcyjne.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w okresie zawieszonych zajęć wprowadzamy zdalne nauczanie.

Uczniowie klas I-III otrzymują wytyczne od nauczycieli w wiadomościach wysyłanych przez dziennik elektroniczny.

Uczniowie klas IV-VIII otrzymują informacje o zadaniach poprzez:

- dziennik elektroniczny - w wiadomości do rodzica,

- platformę google classroom - gdzie zostali zaproszeni mailowo,

- mail wysłany bezpośrednio do ucznia.

 

Zachęcamy Uczniów do samodzielnej pracy w domu i korzystania z następujących platform, aplikacji, stron internetowych:

  • https://epodreczniki.pl/  strona umożliwia poznanie nowych treści oraz samodzielne wykonanie zadań i otrzymanie informacji zwrotnej, w jakim stopniu opanowaliśmy lekcję

  • https://lektury.gov.pl/

    To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych
    i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.