Dnia 10 maja 2019r. w Zespole Szkół w Pawłowie odbył się XIV Gminny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych i Gimnazjów „O Pióro Wójta” .

           W konkursie wzięli udział mistrzowie ortografii ze wszystkich szkół gminy Sośnie. W myśl słów Janusza Korczaka „Błąd w mowie i piśmie jest jak tłusta plama na fotografii matki, którą kochasz…” odbyła się zdrowa rywalizacja reprezentantów szkół.

             Chociaż ortografia jest piętą achillesową wielu uczniów,  to uczestnicy  konkursu poradzili sobie doskonale z ortograficznymi haczykami, których nie brakowało w dyktandach. Teksty dyktand wymagały znajomości wszystkich zasad, wyjątków od reguł i kruczków ortograficznych.  Pojawiły się prace bezbłędne oraz dogrywki.  Każdy przecinek, kropka był na wagę zwycięstwa.

W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Niepodległa” z okazji jubileuszu 100-lecia niepodległości  Państwa Polskiego, klasy I-III oraz przedszkole organizowały konkursy poświęcone osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Celem było kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej i rozbudzanie postaw patriotycznych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko na terenie gminy, ale i poza nią, a nadesłane prace były ciekawe i pomysłowe.

II Edycja Międzygminnego Konkursu Czytelniczego
pod hasłem „W każdej szkole są książkowe mole”

Dnia 27 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół w Pawłowie odbyła się II Edycja Międzygminnego Konkursu Czytelniczego pod hasłem „W każdej szkole są książkowe mole”. Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III. Rywalizowali uczniowie z sześciu szkół z terenu Gminy Międzybórz i Gminy Sośnie. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z wybranymi legendami o Międzyborzu i z Doliny Baryczy.

29.10.2018 r. przeprowadziliśmy w naszej szkole międzygminny Konkurs Piosenki Patriotycznej, do którego zgłosiło się 11 uczniów z klas V-VIII
Uczestnicy prezentowali jedną, dowolnie wybraną piosenkę patriotyczną. Repertuar był bardzo zróżnicowany, a sposób artystycznego wyrazu świadczył o wrażliwości wszystkich młodych wykonawców.

W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowie wzięli udział w konkursie czytelniczym „Przeczytałeś? – Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Miał on na celu rozbudzać ciekawość czytelniczą, kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem, doskonalić umiejętność wypowiadania się na temat przeczytanych książek.