Od pierwszego listopada 2019 realizujemy projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Nasz podprojekt to Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, a jego uczestnikami są uczniowie klas IV- VI. „Pozytywnie zaprogramowani” spotykają się we wtorki . Na zajęciach uczniowie zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż tworzą nowe i wartościowe pomysły indywidualnie lub wspólnie. Uczą się podejmowania ryzyka, używają odpowiednich narzędzi TIK i przede wszystkim właściwie wykorzystują możliwości jakie daje im Internet i aplikacje komputerowe.