Żyjemy w czasach, w których z tzw. nowych technologii korzystają wszyscy. Rezygnacja z telefonu czy komputera jest wręcz niemożliwa. Media społecznościowe pozwalają nam na dostęp do informacji, kontakt ze znajomymi czy przyjaciółmi. Za pomocą Internetu możemy korzystać również z różnego rodzaju usług, co w oczywisty sposób ułatwia życie. Internet stał się więc rzeczywistością dzieci i młodzieży. Jest powszechny i wszechobecny – jak powietrze. Wiążą się z nim jednak także zagrożenia.

            25.11.2019r. podczas spotkania śródokresowego z rodzicami odbyła się prelekcja dla rodziców  na temat uzależnień. Prelekcję poprowadziła p. mgr Paulina Majchrzak, pedagog, profilaktyk, terapeuta uzależnień z firmy Poradnictwo pedagogiczne i terapeutyczne LOGOS.

            Podczas spotkania z rodzicami profilaktyk poruszyła bardzo ważny temat uzależnień od Internetu, telefonu komórkowego i gier komórkowych. Zwróciła uwagę rodziców na to, że problem w/w uzależnień  jest coraz częściej występującym problemem dotykającym młodzież i dzieci.  Prowadząca poinformowała zebranych rodziców: jak rozpoznać uzależnienie od Internetu, jak przeciwdziałać uzależnieniom i na co zwracać uwagę, w sytuacji kiedy zauważymy, że dziecko zamiast kontaktu z rówieśnikami woli komputer czy telefon komórkowy. Podkreśliła również, że najważniejsza jest rozmowa z dzieckiem, wówczas dziecko nie szuka rozwiązywania swoich problemów w sieci.

 

 28.11.2019r. pani Paulina przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VIII, a ich tematyka dotyczyła rozwijania i wzmacniania mocnych stron oraz zasobów. Uczniowie pracowali wspólnie nad kreowaniem właściwej postawy prozdrowotnej, współpracy i empatycznej komunikacji w grupie oraz nad umiejętnością autoprezentacji. Ponadto poruszali podczas warsztatów tematy dotyczące zachowań ryzykownych związanych z agresją, a także uzależnieniami od gier, Internetu, telefonu itp. Celem warsztatów było podniesienie świadomości młodzieży, aby mogli w przyszłości dokonywać mądrych i świadomych decyzji. 

            Dzieci i młodzież uczestniczące w warsztatach chętnie angażowały się w ćwiczenia oraz dyskusje inicjowane przez prowadzącą. Warsztaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.