Od poniedziałku, na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, obowiązuje nowy plan zajęć.

OBOWIĄZKI UCZNIA:

1. Zgodnie z planem uczeń codziennie uczestniczy w lekcjach/zajęciach edukacyjnych - najlepiej w godzinach dopołudniowych.

2. Wykonuje polecenia nauczyciela zgodnie z celami i planem lekcji.


PROŚBA DO RODZICA

Zadbaj, by Twoje dziecko:

1. Miało dostęp do Internetu.

2. Systematycznie pracowało i utrwalało wiadomości.

3. Kontroluj w miarę możliwości jakość wykonania zadań.

* Nauczyciele przedmiotów nie ujętych w planie mogą okazjonalnie realizować zajęcia lekcyjne.