HARMONOGRAM KONSULTACJI:

 

UWAGA! Uczeń zobowiązany jest zgłosić swój udział wcześniej, bezpośrednio nauczycielowi( drogą mailową lub za pomocą innego komunikatora). Konsultacje odbywają się w grupach do 12 uczniów (decyduje o tym wielkość sali lekcyjnej) lub indywidualnie z zachowaniem procedur sanitarnych:

  • Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi, którzy nie mają żadnych objawów choroby zakaźnej.
  • Do szkoły nie przychodzą uczniowie, którzy przebywają w domu z osobą na kwarantannie albo same są objęte kwarantanną.
  • Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach. Mogą je zdjąć po zajęciu miejsca w sali, na polecenie nauczyciela.
  • Po wejściu do szkoły myją dokładnie ręce lub dezynfekują je.
  • Przestrzegają odległości od innych osób co najmniej 1,5 metra.
  • Do szkoły nie wchodzą Rodzice i inne osoby towarzyszące.
  • Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych rzeczy.
  • Szkoła nie zapewnia napojów i posiłków dla uczniów.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie

(-) Anna Wilczura