26 czerwca 2020r. na długo pozostanie w pamięci uczniów naszej szkoły.  Pierwsze zakończenie roku szkolnego bez uroczystego apelu ….

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 przebiegało w nietypowy sposób. W związku z panującą epidemią Covid 19 wręczenie świadectw uczniom klas I-VII odbyło się o wyznaczonych godzinach  z zachowaniem odległości, w maseczkach. Podczas  spotkań wychowawcy podsumowali wyniki w nauce - wręczyli świadectwa, nagrody oraz przypomnieli uczniom o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. Skromną uroczystością w szkole pożegnano uczniów klasy VIII.