Dnia 11 marca 2020 r. komisja do spraw rekrutacji w przedszkolu powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie przeprowadziła
rekrutację dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z zapisem regulaminu wszystkie dzieci, których karty zgłoszeniowe zostały złożone w terminie zostały przyjęte do oddziałów w Pawłowie i w Chojniku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 62 739 31 43 w godz. 8.00-11.00

 

 

 

 

My Sołtysa mamy nie byle jakiego
W całym powiecie
nie znajdziesz lepszego!

Z okazji Dnia Sołtysa
składamy wszystkim sołtysom serdeczne życzenia
pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów i wytrwałości
w pracy na rzecz mieszkańców.

Wyrażając uznanie dla Waszego zaangażowania, życzymy dobrej energii i przyjaznych ludzi dookoła, a także satysfakcjonującej współpracy, pełnej wzajemnego szacunku.

— Składają przedszkolacy i uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowie.

 

27 lutego 2020r. Pani Dyrektor Anna Wilczura i rodzice uczniów klasy II uczestniczyli w zajęciach otwartych z edukacji matematycznej. Ich celem było zaprezentowanie różnych sposobów pozwalających dzieciom lepiej zrozumieć  i opanować  mnożenie. Ponadto miały one zachęcić rodziców do wspólnego spędzania czasu wolnego ze swoimi dziećmi na zabawach i grach edukacyjnych.