Wycieczka do Antonina

Aktualności

Dnia 10 listopada 2021 r. odbyła się kolejna wycieczka zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie w ramach współpracy z Partnerstwem dla Doliny Baryczy. Tym razem był to wyjazd do Antonina, w którym wzięli udział uczniowie klas VII i VIII.

Po dotarciu na miejsce zostaliśmy powitani przez Pana Antoniego Nowaka – pracownika Nadleśnictwa Antonin, który zaprosił wszystkich na zajęcia warsztatowe, dotyczące form ochrony przyrody. Ustawiliśmy się parami i wyruszyliśmy zwiedzać rezerwat „Wydymacz”. Na wstępie pan podleśniczy przypomniał nam, jakie są formy ochrony przyrody i wyjaśnił czym charakteryzuje się rezerwat przyrody1. Zostaliśmy poinformowani, że zwiedzany przez nas rezerwat położony jest w leśnictwie Komorów (dawniej Szperek), a jego powierzchnia całkowita wynosi 47,86 ha. Z tablic informacyjnych ustawionych na trasie naszego marszu oraz z wyjaśnień naszego przewodnika dowiedzieliśmy się, że występuje tu 7 gatunków roślin chronionych: włosienicznik skąpopręcikowy, nadwodnik naprzeciwlistny, wiciokrzew pomorski, wawrzynek wilczełyko, jezierza mniejsza, grzybienie białe. Usłyszeliśmy również o gatunkach inwazyjnych – rdestowiec ostrokończysty.   Pokazano nam jak na bardzo małym terenie mogą występować różne ekosystemy: ols porzeczkowy, łęg jesionowo-olszowy, łęg wiązowo-jesionowy, grąd środkowoeuropejski. Obejrzeliśmy napotkany na trasie wiekowy dąb – pomnik przyrody. Dodatkowo, podczas zwiedzania rezerwatu, pan podleśniczy opowiedział nam o zabezpieczeniu obecnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych i gruntowych  oraz o ochronie ekosystemów bagiennych (pasa szuwarów i strefy brzegowej stawu przed penetracją ludzką).

Następnym punktem warsztatów była wizyta w Izbie Przyrodniczo-Leśnej. Obejrzeliśmy tam bardzo ciekawą wystawę, dotyczącą poszczególnych grup roślin i zwierząt, występujących na terenie nadleśnictwa opartą o ciekawe informacje przekazane nam przez naszego edukatora.

Ponieważ zwiedzanie rezerwatu przypadło w przeddzień Święta Niepodległości, postanowiliśmy wziąć udział w akcji patriotycznej „Niepodległa do hymnu” i wspólnie z nauczycielami oraz pracownikami Nadleśnictwa odśpiewaliśmy hymn państwowy.

               Uważamy, że była to udana i bardzo ciekawa wycieczka. Z niecierpliwością czekamy na kolejne.

                                                                                                    Uczniowie klas VII- VIII

 

1 Rezerwaty przyrody obejmują ochroną obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.


Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fitocenoz zespołów leśnych, gatunków roślin chronionych, drzew pomnikowych i miejsc występowania ptaków wodnych.

Zobacz także:

Ślubowanie klasy pierwszej
OJCZYZNO MA…
Menu
Skip to content