Zewnętrzny monitoring wizyjny

Komunikaty

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW,
RODZICÓW I UCZNIÓW

Zespołu Szkół w Pawłowie
Pawłów 3, 63-435 Sośnie

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie uprzejmie informuje, że na terenie w/w placówki oświatowej zostanie uruchomiony z dniem 1 października br. zewnętrzny monitoring wizyjny.

Monitoring będzie funkcjonował zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Monitoring stosowany będzie w celu ochrony mienia publicznego i bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – ochrona mienia publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i personelowi.

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie

                                                                                                (-) Anna Wilczura

Pawłów, dnia 15 września 2020 r.

Zobacz także:

Wycieczka do Gospodarstwa Pasiecznego ,,Gucio”
Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego
Menu
Skip to content