Dzień Sołtysa

Aktualności

Sołtys to najważniejsza osoba we wsi. Dziś jego rola nie ogranicza się tylko do zbierania podatków od mieszkańców, ale wspólnie z wójtem i radą gminy współdecyduje o inwestycjach czy wydarzeniach, które są organizowane na terenie sołectwa.
A na tych właśnie terenach znajdują się budynki naszej szkoły. Dlatego my jako społeczność szkolna pospieszyliśmy do naszych sołtysów z życzeniami i podziękowaniami.

Z okazji Dnia Sołtysa
życzymy zdrowia, wytrwałości
i szacunku mieszkańców.

Dziękujemy za zaangażowanie
w działalność na rzecz środowiska lokalnego
oraz owocną współpracę z Naszą Placówką                                                                           

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie i Przedszkolaki
Zespołu Szkół w Pawłowie

Zobacz także:

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły
Dzień Kobiet
Menu
Skip to content