Sukcesy Adriana Skrobańskiego

Aktualności

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to projekt, w którym bierze udział nasza szkoła i odbywa się on pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji i NASK. Liderem projektu jest Politechnika Łódzka w partnerstwie z Politechniką Gdańską, Warszawską, Wrocławską, krakowskim AGH i trzema NGOsami.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Uczeń naszej szkoły Adrian Skrobański (kl.7)  uczestniczy w zawodach algorytmicznych.
W poziomie lokalnym zajął drugie miejsce. W piątek 23.04.2021 rozwiązywał zawody z poziomu regionalnego, który odbywał się jednocześnie na wszystkich uczelniach partnerskich.
Dzięki swoim osiągnięciom Adrian został zakwalifikowany do projektu „Informatyka bez granic”.

Celem projektu jest organizacja kursów semestralnych, rocznych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat, które przyczynią się do rozwijania wiedzy i umiejętności informatycznych, rozwijania pasji i talentów z dziedzin pokrewnych (matematyka, robotyka) oraz wzbogacania zainteresowań; zaspokajania ciekawości poznawczej i inspirowania do odkrywania nowych obszarów zainteresowań; popularyzacji nauki, w szczególności informatyki i dziedzin pokrewnych.

Zobacz także:

Piątek dniem wolnym od zajęć
Światowy Dzień Książki
Menu
Skip to content