„Najpiękniejsza dla nas jest Wielkopolska wzdłuż i wszerz”

Aktualności

Z okazji 102 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w hołdzie Powstańcom oraz wszystkim  mieszkańcom naszej „Małej Ojczyzny”- Wielkopolski  dedykujemy działania naszych uczniów wspierane przez  dyrekcję  i nauczycieli. Powstańcy wielkopolscy  są wzorem godnym do naśladowania poprzez swoje marzenia o wolności, poprzez swoją determinację w walce o prawo do własnego kawałka ziemi.  Zwycięstwo Powstania stanowi wzór działań podejmowanych dla Ojczyzny, zakończonych sukcesem. Staramy się popularyzować wśród uczniów wiedzę na temat Powstania, wychowywać młode pokolenie w duchu patriotyzmu, a zarazem przywiązania do „Małej Ojczyzny” – czyli regionu, który zamieszkują. Wszystko to stanowi fundament, na którym budujemy naszą pracę wychowawczą.

Zobacz także:

Jestem wartościowy/wartościowa!
„Razem na Święta” – podsumowanie
Menu
Skip to content