Opieka zdrowotna

Godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej

gabinet jest czynny w każdy piątek: 800 – 1200

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)  podaje do wiadomości zakres opieki zdrowotnej sprawowanej przez szkolną higienistkę  P. Joannę Sodolską.

Jednocześnie informujemy, że nie zostało jeszcze nawiązane porozumienie przez organ prowadzący  szkołę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającą świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 7 , ust. 2 i ust.3  Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019r., poz. 1078) Rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu objęcia swojego dziecka profilaktyczną opieką  zdrowotną  oraz opieką stomatologiczną.

Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą –  art. 21, ust. 3 tejże ustawy.

Menu
Skip to content