Opłaty

Przedszkole

Opłaty za wyżywienie i wychowanie należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca z dołu-  za miesiąc poprzedni.

 Wpłaty dokonujemy na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Pawłowie:
 62 8409 0001 2002 0108 9905 0001

W tytule należy wpisać : imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki jest dokonywana opłata z wyszczególnieniem:
opłata stała……zł, wyżywienie…..zł.

Zobacz także:

Dzień uśmiechu
„Pod biało-czerwoną”
Menu
Skip to content