Potrzebujesz wsparcia? Tu je znajdziesz!

Pedagog

DYŻUR INFORMACYJNY (KONSULTACJE)

  1. Dyżur informacyjny (konsultacje) prowadzony jest przez psychologa i odbywa się raz w tygodniu w godzinach 1500-1800.
  2. Dyżury przypadające w poniedziałek odbywają się w gabinecie nr 12, dyżury przypadające w środę odbywają się w gabinecie nr 13.
  3. Dyżur ma charakter informacyjny i nie jest jednoznaczny z rozwiązaniem zgłaszanego problemu.
  4. Rozmowa z psychologiem trwa do 30 minut.
  5. Konsultacje adresowane są do dzieci, uczniów, nauczycieli, rodziców, prawnych opiekunów dzieci.

DYŻURY PSYCHOLOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
(15:00-18:00) poniedziałek s.12, środa s.13)

13.09.2021 r.mgr Danuta Nowak
22.09.2021 r.mgr Magdalena Bochniak
27.09.2021 r.mgr Iwona Antczak
06.10.2021 r.mgr Martyna Miszkin Kukuł
11.10.2021 r.mgr Marta Twardowska
20.10.2021 r.mgr Iwona Ambroży
25.10.2021 r.mgr Beata Kuświk
03.11.2021 r.mgr Karolina Andruszkiewicz
08.11.2021 r.mgr Barbara Baraniak
17.11.2021 r.mgr Joanna Kozłowska
22.11.2021 r.mgr Danuta Nowak
01.12.2021 r.mgr Magdalena Bochniak
06.12.2021 r.mgr Iwona Antczak
15.12.2021 r.mgr Martyna Miszkin Kukułka
20.12.2021 r.mgr Marta Twardowska
29.12.2021 r.mgr Iwona Ambroży
03.01.2022 r.mgr Beata Kuświk
12.01.2022 r.mgr Karolina Andruszkiewicz
17.01.2022 r.mgr Barbara Baraniak
26.01.2022 r.mgr Joanna Kozłowska
31.01.2022 r.mgr Danuta Nowak
09.02.2022 r.mgr Magdalena Bochniak
14.02.2022 r.mgr Iwona Antczak
23.02.2022 r.mgr Martyna Miszkin Kukułka
28.02.2022 r.mgr Marta Twardowska
09.03.2022 r.mgr Iwona Ambroży
14.03.2022 r.mgr Beata Kuświk
23.03.2022 r.mgr Karolina Andruszkiewicz
28.03.2022 r.mgr Barbara Baraniak
06.04.2022 r.mgr Joanna Kozłowska
11.04.2022 r.mgr Danuta Nowak
20.04.2022 r.mgr Magdalena Bochniak
25.04.2022 r.mgr Iwona Antczak
04.05.2022 r.mgr Martyna Miszkin Kukułka
09.05.2022 r.mgr Marta Twardowska
18.05.2022 r.mgr Iwona Ambroży
23.05.2022 r.mgr Beata Kuświk
01.06.2022 r.mgr Karolina Andruszkiewicz
06.06.2022 r.mgr Barbara Baraniak
15.06.2022 r.mgr Joanna Kozłowska
20.06.2022 r.mgr Danuta Nowak
29.06.2022 r.mgr Magdalena Bochniak

Zobacz także:

Powrót do szkoły!
Język angielski – informacje o egzaminie
Menu
Skip to content