Powroty uczniów do szkół

Aktualności

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie.
Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

⇒ Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

⇒ Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

⇒ Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Na podstawie powyższego w Szkole Podstawowej w Pawłowie w terminie:
17 do 28 maja br. klasy IV do VIII przejdą w formę nauczania hybrydowego i dlatego ustalam terminy nauki stacjonarnej dla poszczególnych klas:
  • klasa VII i VIII – nauczanie stacjonarne w dniach: 18, 19, 20 maja i 24 maja br.,
  • klasa IV, V i VI – nauczanie stacjonarne w dniach: 17, 21 i 28 maja br.

Dni: 25, 26 i 27 maja – są dniami bez zajęć edukacyjnych, gdyż trwa egzamin ósmoklasisty.

 

Anna Wilczura – dyrektor ZS w Pawłowie.

 

Zobacz także:

Oficjalne przyjęcie pierwszoklasistów do grona czytelników biblioteki szkolnej
Szkoła muzyczna zaprasza…
Menu
Skip to content