Próbna ewakuacja

Aktualności

W trosce o poprawę bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w Chojniku, dnia 22 października 2020 roku przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy z udziałem Pani Dyrektor oraz Inspektora ds. BHP. Nasi uczniowie o godzinie 11:00 usłyszeli 3 długie dzwonki powtarzające się w krótkich odstępach czasu. Został wydany komunikat: „Uwaga. Na terenie obiektu powstał pożar! Proszę opuścić budynek!”. Następnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły opuścili  w trybie natychmiastowym budynek szkoły i przemieścili się na wyznaczony teren zbiórki.  Ewakuowano 26 uczniów, 21 przedszkolaków, 5 nauczycieli, 2 pracowników szkoły. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem  oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. Zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wróciły do sal lekcyjnych. Akcja przebiegła prawidłowo, sprawnie i szybko.

Zobacz także:

Muzealna lekcja online z Zamku Królewskiego w Warszawie
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Menu
Skip to content