Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: Katarzyna Leśniak
Z-ca przewodniczącej: Anna Walotka
Skarbnik: Marlena Pleciak
Sekretarz: Joanna Głodek

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Pawłowie

55 8409 0001 2002 0109 3508 0001

Menu
Skip to content