Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny!

Aktualności

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłowie!

Drodzy Uczniowie!

Dnia 1 września br. rozpoczynamy NOWY ROK SZKOLNY!

Rozpoczynamy go w trybie stacjonarnym, z czego się chyba Wszyscy bardzo cieszymy.
Jednak nie należy zapominać, że nie jest to rok zwyczajny. W kraju, w Europie i na całym świecie panuje epidemia COVID-19. Myślę, że już dużo wiemy na jej temat, przede wszystkim to, jak się przed nią chronić i ograniczać możliwość zakażenia. Dlatego w szkole, podobnie jak w przedszkolu, zostaną opublikowane „Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii”. Będą zawierały zasady, których przestrzeganie pozwoli chronić się przed koronawirusem. Są opracowane na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., z którymi powinniście się Państwo zapoznać. (https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r)

My, jako szkoła, dopiszemy własne zasady. Będą one dotyczyły między innymi:

  • zajęć w tej samej sali dla każdej klasy,
  • noszenia maseczek na korytarzu podczas przerw i w czasie przejścia do oraz z sali,
  • odkażania rąk przy wejściu i starannego ich mycia.

Proszę również byście zaopatrzyli Państwo swoje dzieci w środki ochrony osobistej: maseczki, żele lub płyny dezynfekujące, itp.

Jeżeli razem będziemy się wspierać w stosowaniu zasad przeciwepidemicznych, rok szkolny potoczy się dobrym, znanym trybem.

Pozdrawiam i życzę zdrowia!

                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie

                                                                                                  (-) Anna Wilczura

Zobacz także:

Funkcjonowanie klas I-VIII
Funkcjonowanie przedszkola od 1 września – procedury
Menu
Skip to content