Ruda Sułowska – lekcja ekologii

AktualnościProjekty

Dnia 7 października 2021r. po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w LEKCJI EKOLOGICZNEJ – wycieczce organizowanej w ramach grantu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie do projektu pt. „Oferta Programu Edukacja dla Doliny Baryczy narzędziem wzmocnienia rozpoznawalności i  potencjału obszaru Doliny Baryczy- edycja II.”

Tym razem odwiedziliśmy Rudę Sułowską, niewielką miejscowość leżącą nieopodal Milicza.

Kompleks Ruda Sułowska, to jeden z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów regionu, a także jedna z najlepiej udostępnionych turystycznie części rezerwatu „Stawy Milickie” i drugi, co do wielkości kompleks stawowy w Dolinie Baryczy.

Trzydziestoosobowa grupa uczniów z klasy VII i VIII wzięła udział w WARSZTACH FILMOWYCH połączonych Z EDUKACJĄ REGIONALNĄ I PRZYRODNICZĄ.

Warsztaty filmowe składały się z dwóch części. Pierwszy etap – to zajęcia terenowe, a drugi – praca z komputerem nad tworzeniem filmu.

Każda para uczestników otrzymała do wyjścia w teren lornetkę i kamerę oraz kartę pracy. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej informacji o tym, w jaki sposób posługiwać się kamerą, jak robić odpowiednie ujęcia w trakcie filmowania ptaków czy innych zwierząt oraz krajobrazu.

Podczas spokojnego 2 – godzinnego spaceru można było do woli obserwować ptaki wodne min. kaczki, łyski, gęsi i łabędzie. W trakcie zajęć terenowych uczniowie  dowiedzieli się z opowieści przewodnika dużo ciekawych informacji np. o kormoranach, bielikach, łabędziach niemych i krzykliwych. Zapoznali się także z formami ochrony przyrody i zasadami obserwacji przyrody, a w szczególności ptaków.

Oprócz ciekawych informacji o faunie Stawów Milickich uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o hodowli ryb i sposobie ich odławiania. Jeden z dwóch edukatorów opowiedział o historii gospodarstwa rybackiego, przedstawił główne gatunki ryb hodowlanych tj.: karp milicki, tołpyga, amur, sum, szczupak, jesiotr, lin czy okoń. Uczniowie usłyszeli, dlaczego nie hoduje się na stawach pstrągów oraz czym różni się karp milicki ( główny gatunek hodowlany) od karpia czeskiego, a także o tym, że KARP MILICKI – regionalny znak DOLINY BARYCZY został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Druga część warsztatów odbywała się w sali Centrum Edukacyjno-Turystycznego NATURUM i polegała na nauce obróbki i montażu nagranych kamerą ujęć filmowych. Prowadzący zapoznał uczniów z takimi zagadnieniami jak: korekta, efekty specjalne, rodzaje przejść oraz eksport i publikacja. Zadaniem uczniów było przygotowanie krótkiego filmu przyrodniczego. Uczniowie pracowali na nakręconych przez siebie filmach oraz na materiałach profesjonalnych filmowców. Po przygotowaniu swoich filmów uczniowie przenosili je na nośniki pamięci. Będą one stanowić doskonałą pomoc dydaktyczną dla nich i innych uczniów w szkole podczas zajęć biologii, przyrody czy geografii.

Zobacz także:

Wycieczka do Przygodzic
Przedszkolaki w Mediatece!
Menu
Skip to content