Terminarz dni wolnych od zajęć lekcyjnych

AktualnościKomunikaty

Terminarz dni wolnych od zajęć lekcyjnych na rok szkolny 2021/2022 czyli osiem dni do dyspozycji dyrektora:

1 dzień – 15 października 2021r. (piątek),

2 dzień – 2 listopada 2021 r. (wtorek),

3 dzień – 7 stycznia 2022 r. (piątek),

4 dzień – 2 maja 2022 r. (poniedziałek),

5,6,7 dzień – 24,25,26. 05. 2022 r. – dni egzaminu ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek),

8 dzień – 17 czerwca 2022 r. (piątek).

W ww.  dniach nie odbędą się zajęcia lekcyjne, ale dzieci, które tego potrzebują, będą miały zapewnioną opiekę nauczycieli oraz inne zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Wolne dni są skorelowane z pracą pozostałych szkół w gminie tak, by dopasować kursy autobusów szkolnych.

 

Terminy dni wolnych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Zespołu Szkół w Pawłowie.

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie

(-) Halina Doktór

Zobacz także:

„Pod biało-czerwoną”
„Top Model” z okazji Dnia Chłopca
Menu
Skip to content