Ubezpieczenie

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
W naszej placówce wybrana została Polisa NNW nr 90000704402 Wariant II
We wszystkich sprawach związanych z obsługą polisy i likwidacją roszczeń, prosimy kontaktować się z Opiekunem polisy:
panem  Tomaszem Kołowrotkiewiczem
tel: 533 670 281
Menu
Skip to content